“COMPRESSOR FLUSHING” sa RD. 1, BRGY. MATAGDEM sa ika-03 ng MARSO (BIYERNES), 2018 mula 1PM hanggang 5PM

Ang PRIMEWATER INFRASTRUCTURE CORP. (PRIMEWATER) ay magsasagawa ng “COMPRESSOR FLUSHING” sa BRGY. LONGOS RIVERSIDE sa ika-23 ng PEBRERO (BIYERNES), 2018 mula 1PM hanggang 5PM ng hapon. Pinapayuhan ang lahat ng residente na mag-ipon ng tubig bago ang nasabing aktibidad dahil makararanas ng PAGKAWALA O MAHINANG SUPPLY NG TUBIG. Pagkatapos po ng nasabing gawain, maari po lamang na “i-flush” o patapunin ang tubig sa inyong gripo sa loob ng dalawang (2) minuto hanggang luminaw ang tubig.

Para po sa katanungan ukol sa nasabing gawain, maari po kayong tumawag sa (075) 634-1035/ (0998-590-3520)

Contact Information

Where to Find Us

Address

Burgos - Padlan Street, San Carlos City, Pangasinan

Copyright © 2017. San Carlos City Water District. All rights reserved.
Follow us
Official Website of San Carlos City Water District