COMPRESSOR FLUSHING OF WATER PIPES at Bliss Site, Brgy. Pagal on November 03, 2017 from 1PM to 5PM

Ang Primewater Infrastructure Corp.(PRIMEWATER) po ay magsasagawa ng “COMPRESSOR FLUSHING” sa Bliss Site, Brgy. Pagal sa ika-03 ng Nobyembre (BIYERNES), 2017 mula 1pm hanggang 5pm ng hapon. Pinapayuhan po ang lahat ng residente na mag-ipon ng tubig bago ang nasabing aktibidad dahil makakaranas ng PAGKAWALA O MAHINANG SUPLAY NG TUBIG. Pagkatapos po ng nasabing gawain, maari po lamang na “i-flush” o patapunin ang tubig sa inyong gripo sa loob ng dalawang(2) minuto hanggang luminaw ang inyong tubig.

Para po sa katanungan ukol sa nasabing Gawain, maari po kayong tumawag sa numerong (075)634-1035 o 0998-590-3520.

Contact Information

Where to Find Us

Address

Burgos - Padlan Street, San Carlos City, Pangasinan

Copyright © 2017. San Carlos City Water District. All rights reserved.
Follow us
Official Website of San Carlos City Water District