Logo
Announcement
No announcement available or all announcement expired.

“PUMP MOTOR PULL – OUT” sa TARECE PUMPING STATION mula (JUNE 20, 2018 – 1PM hanggang JUNE 21, 2018 – 1PM)

Ang PRIMEWATER INFRASTRUCTURE CORP. (PRIMEWATER) ay magsasagawa ng “PUMP MOTOR PULL – OUT” sa TARECE PUMPING STATION mula (JUNE 20, 2018 – 1PM hanggang JUNE 21, 2018 – 1PM). Pinapayuhan ang lahat ng residente na mag-ipon ng tubig bago ang nasabing aktibidad dahil makararanas ng PAGKAWALA O MAHINANG SUPPLY NG TUBIG. Pagkatapos po ng nasabing gawain, maari po lamang na “i-flush” o patapunin ang tubig sa inyong gripo sa loob ng dalawang (2) minuto hanggang luminaw ang tubig.

Para po sa katanungan ukol sa nasabing gawain, maari po kayong tumawag sa (075) 634-1035/ (0998-590-3520)


OGCC

BIR

CSC

COA

DBM

LWUA

NWRB