Logo

Ang Primewater Infrastructure Corp.(PRIMEWATER) po ay magsasagawa ng “COMPRESSOR FLUSHING” sa Bliss Site, Brgy. Pagal sa ika-03 ng Nobyembre (BIYERNES), 2017 mula 1pm hanggang 5pm ng hapon. Pinapayuhan po ang lahat ng residente na mag-ipon ng tubig bago ang nasabing aktibidad dahil makakaranas ng PAGKAWALA O MAHINANG SUPLAY NG TUBIG. Pagkatapos po ng nasabing gawain, maari po lamang na “i-flush” o patapunin ang tubig sa inyong gripo sa loob ng dalawang(2) minuto hanggang luminaw ang inyong tubig.


OGCC

BIR

CSC

COA

DBM

LWUA

NWRB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!