Logo
Announcement
No announcement available or all announcement expired.

“COMPRESSOR FLUSHING” sa Brgy. Cacaritan at Brgy. Pagal sa ika-3 ng Hulyo (MARTES), 2018.

Ang Primewater Infrastructure Corp.(PRIMEWATER) po ay magsasagawa ng “COMPRESSOR FLUSHING” sa Brgy. Cacaritan at Brgy. Pagal sa ika-3 ng Hulyo (MARTES), 2018. Ito po ay mula 1pm hanggang 5pm ng hapon. Pinapayuhan po ang lahat ng residente na mag-ipon ng tubig bago ang nasabing aktibidad dahil makakaranas ng PAGKAWALA O MAHINANG SUPLAY NG TUBIG. Pagkatapos po ng nasabing gawain, maari po lamang na “i-flush” o patapunin ang tubig sa inyong gripo sa loob ng dalawang(2) minuto hanggang luminaw ang inyong tubig.


OGCC

BIR

CSC

COA

DBM

LWUA

NWRB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!