Logo
Announcement
No announcement available or all announcement expired.

“COMPRESSOR FLUSHING” sa Brgy. Cacaritan at Brgy. Pagal sa ika-3 ng Hulyo (MARTES), 2018.

Ang Primewater Infrastructure Corp.(PRIMEWATER) po ay magsasagawa ng “COMPRESSOR FLUSHING” sa Brgy. Cacaritan at Brgy. Pagal sa ika-3 ng Hulyo (MARTES), 2018. Ito po ay mula 1pm hanggang 5pm ng hapon. Pinapayuhan po ang lahat ng residente na mag-ipon ng tubig bago ang nasabing aktibidad dahil makakaranas ng PAGKAWALA O MAHINANG SUPLAY NG TUBIG. Pagkatapos po ng nasabing gawain, maari po lamang na “i-flush” o patapunin ang tubig sa inyong gripo sa loob ng dalawang(2) minuto hanggang luminaw ang inyong tubig.


OGCC

BIR

CSC

COA

DBM

LWUA

NWRB